Đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh.

Bài 5: Bài Thơ: Khuyên Thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6 Tháng Bảy, 2018

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply nguyen van do 9 Tháng Bảy, 2018 at 9:33 sáng

    cam on anh đa chắt loc nhung tinh túy trong cuoc sông chia se cung moi ngoui, chúc anh suc khoa co nhiêu bai viet hay.

  • Reply Donguyen 9 Tháng Tám, 2018 at 7:38 sáng

    cam on anh, em đươc hieu hơn ve âm dương. Chúc anh thanh công luôn có nhiêu clip hay chia se cung moi ngoi

  • Leave a Reply